SHËRBIMET

SHËRBIMET QË OFROHEN:

  • Trajtimin e çrregullimeve të artikulimit;
  • Trajtimin e çrregullimeve të zërit;
  • Trajtimin e çrregullimeve të gjuhës dhe të folurit
  • Trajtimin e belbëzimit – problemet me rrjedhshmërinë e të folurit;
  • Trajtimin e çrregullimeve të leximit dhe shkrimit;
  • Trajtimin e çrregullimeve të gëlltitjes;
  • Trajtimin e autizmit dhe problemet përcjellëse; etj