Trajtimi i disleksisë

buy orlistat online Trajtimi i disleksisë përfshin përdorimin e mjeteve dhe teknikave edukative për fuqizimin e gjuhës së shkruar dhe të folur të individëve. Sa më herët që të fillojë trajtimi, aq më mirë! Fillimi i trajtimit kur fëmija është i vogël mund të përmirësojë të lexuarit e tyre dhe madje mund të parandalojë plotësisht problemet e të…

Mënyra për të vërejtur nxënësin disleksik në klasë

try this site Ata zakonisht ngecin në mësime. Kjo zakonisht interpretohet si mungesë e vëmendjes së tyre e jo rrallë edhe si prirje për delikuencë dhe identifikohen si nxënës problematik. Përpjekja e tyre për vet-aktualizim dhe vet-realizim në fusha të tjera ku mund të kenë një talent mund të përballet me rezistencë dhe keqinterpretim nga moshatarët si edhe…

Fakte rreth disleksisë të rëndësishme për mësimdhënës/edukatorë!

Duke pasur parasysh vështirësitë e mësimdhënësve për të identifikuar nxënësit me disleksi, që i kemi hasur gjatë punës sonë nëpër shkolla, e shohim të udhës që në vijim të ofrojmë disa këshilla mbi shenjat më të dukshme, pak a shumë specifike që do të duhej gjetur tek nxënësit më vështirësi në nxënie. Fillimisht do të…

Çka është Komunikimi i augmentuar (përforcuar) dhe alternativ (KAA)

Komunikimi i augmentuar (përforcuar) dhe alternativ (KAA) përfshin të gjitha format e komunikimit (të tjera pos të folurit gojor) që janë përdorur për të shprehur mendimet, nevojat, dëshirat dhe idetë. Ne të gjitha e përdorim KAA kur përdorim shprehje dhe gjeste fytyre, përdorim simbole apo fotografi, apo shkruajmë. Njerëzit me të folurit e rënduar apo…

Procesi i terapisë artikuluese

Tingulli i synuar Procesi i terapisë artikuluese shkon përtej mësimit të tingullit të synuar (tingullit që dëshironi t’i mësoni) në izolim, rrokje, fjalë, fjali, tregime, bashkëbisedime dhe përfundimisht gjeneralizon tingullin e synuar në të gjitha kontekstet e gjuhës. 1. Izolimi Për të ushtruar tingullin e synuar në “izolim- si të vetëm” vetëm thuaje tingullin krejt…

Edukimi dhe këshillimi i prindërve

Në punën tonë të përditshme me individët me probleme artikulimi, të të folurit, gjuhës, komunikimit dhe gëlltitjes përkrahja dhe angazhimi i prindërve dhe kujdestarëve është me rëndësi të veçantë. Kjo për faktin se shkathtësitë e mësuara gjatë seancave terapeutike do të jenë më të qëndrueshme për aq sa mbështeten, përkrahen, përsëriten dhe fuqizohen ato në…

Belbëzimi dhe ngacmimi

Ngacmimi në shkollat e Kosovës ka kohë që është temë e përditshme dhe një problem që preokupon jo vetëm mësimdhënësit por gjithë shoqërinë kosovare. Rastet e rënda të mbyllura në mënyrë tragjike, viteve të fundit, i japin një dimension tjetër këtij problemi që gjithsesi kërkon qasje pro-aktive dhe strategji efektive parandaluese. Për ta bërë këtë,…

Pesë fakte kyçe mbi belbëzimin

Belbëzimi është më shumë se vetëm çrregullim  të folurit Megjithëse shumë njerëz mendojnë se belbëzimi është në mënyrë parësore çështje e të folurit, çrregullimi në të vërtetë përfshin më shumë sesa vetëm përsëritjet, zgjatjet dhe bllokimet. Njerëzit që belbëzojnë mund të përjetojnë lloj-llojshmëri reaksionesh emocionale negative ndaj faktit se kanë vështirësi për të folur. Shembujt…

Kthimi në bankat shkollore…

Erdhi koha për t’u kthyer në bankat shkollore sërish…për disa prej jush, pushimet verore të paharrueshme tashmë përfunduan, deri sa të tjerët vetëm mund të imagjinojnë se si duket apo është pushimi veror! Sido qoftë, ngazëllimi për fillimin e vitit të ri shkollor është i njëjtë për të gjithë, si për ata që pushimet i…

Sa i duhen logopedët shoqërisë kosovare?

Në Kosovë tashmë kemi dy gjenerata, me afër 100 logoped të diplomuar në Kolegjin Heimerer. Drejtimi i logopedisë është akredituar por megjithatë janë dhjetra logopedë tashmë të diplomuar që kanë përfunduar edhe stazhin e përcaktuar dhe të domosdoshëm, që presin që Ministria e Shëndetësisë të organizojë provimin e licensës për ta. Ndërkohë, fëmijë dhe të…