Çka është Komunikimi i augmentuar (përforcuar) dhe alternativ (KAA)

Komunikimi i augmentuar (përforcuar) dhe alternativ (KAA) përfshin të gjitha format e komunikimit (të tjera pos të folurit gojor) që janë përdorur për të shprehur mendimet, nevojat, dëshirat dhe idetë. Ne të gjitha e përdorim KAA kur përdorim shprehje dhe gjeste fytyre, përdorim simbole apo fotografi, apo shkruajmë. Njerëzit me të folurit e rënduar apo…

Procesi i terapisë artikuluese

Tingulli i synuar Procesi i terapisë artikuluese shkon përtej mësimit të tingullit të synuar (tingullit që dëshironi t’i mësoni) në izolim, rrokje, fjalë, fjali, tregime, bashkëbisedime dhe përfundimisht gjeneralizon tingullin e synuar në të gjitha kontekstet e gjuhës. 1. Izolimi Për të ushtruar tingullin e synuar në “izolim- si të vetëm” vetëm thuaje tingullin krejt…

Edukimi dhe këshillimi i prindërve

Në punën tonë të përditshme me individët me probleme artikulimi, të të folurit, gjuhës, komunikimit dhe gëlltitjes përkrahja dhe angazhimi i prindërve dhe kujdestarëve është me rëndësi të veçantë. Kjo për faktin se shkathtësitë e mësuara gjatë seancave terapeutike do të jenë më të qëndrueshme për aq sa mbështeten, përkrahen, përsëriten dhe fuqizohen ato në…

Belbëzimi dhe ngacmimi

Ngacmimi në shkollat e Kosovës ka kohë që është temë e përditshme dhe një problem që preokupon jo vetëm mësimdhënësit por gjithë shoqërinë kosovare. Rastet e rënda të mbyllura në mënyrë tragjike, viteve të fundit, i japin një dimension tjetër këtij problemi që gjithsesi kërkon qasje pro-aktive dhe strategji efektive parandaluese. Për ta bërë këtë,…

Pesë fakte kyçe mbi belbëzimin

Belbëzimi është më shumë se vetëm çrregullim  të folurit Megjithëse shumë njerëz mendojnë se belbëzimi është në mënyrë parësore çështje e të folurit, çrregullimi në të vërtetë përfshin më shumë sesa vetëm përsëritjet, zgjatjet dhe bllokimet. Njerëzit që belbëzojnë mund të përjetojnë lloj-llojshmëri reaksionesh emocionale negative ndaj faktit se kanë vështirësi për të folur. Shembujt…

Kthimi në bankat shkollore…

Erdhi koha për t’u kthyer në bankat shkollore sërish…për disa prej jush, pushimet verore të paharrueshme tashmë përfunduan, deri sa të tjerët vetëm mund të imagjinojnë se si duket apo është pushimi veror! Sido qoftë, ngazëllimi për fillimin e vitit të ri shkollor është i njëjtë për të gjithë, si për ata që pushimet i…

Sa i duhen logopedët shoqërisë kosovare?

Në Kosovë tashmë kemi dy gjenerata, me afër 100 logoped të diplomuar në Kolegjin Heimerer. Drejtimi i logopedisë është akredituar por megjithatë janë dhjetra logopedë tashmë të diplomuar që kanë përfunduar edhe stazhin e përcaktuar dhe të domosdoshëm, që presin që Ministria e Shëndetësisë të organizojë provimin e licensës për ta. Ndërkohë, fëmijë dhe të…

Cilat janë disa nga metodat që përdoren në terapinë e të folurit?

Ekzistojnë shumë metoda të ndryshme që përdoren nga terapeutët e të folurit. Metoda e përdorur varet nga sfida e caktuar e të folurit apo gjuhës. Për problemet e artikulimit, për shembull, mund të punojmë “brenda gojës” me përdorimin e shkopinjve Popsicle, gishtërinjve, bilbilave, ‘speech buddies’ dhe artikujve tjerë që mund të ndihmojnë fëmijën që të…

ÇKA BËNË TERAPEUTI I TË FOLURIT DHE GJUHËS?

☛ofron trajtim për përmirësimin e jetës, përkrahjen dhe kujdesin për fëmijë dhe të rritur që kanë vështirësi me komunikim, ushqyerje, pirje apo gëlltitje. ☛ vlerëson dhe trajton problemet e të folurit, gjuhës dhe komunikimit në njerëzit e të gjitha moshave për t’i ndihmuar ata që të komunikojnë më mirë. Ata gjithashtu vlerësojnë, trajtojnë dhe zhvillojnë planet…