Çrregullimet e gjuhës së folur (2)

buy dapoxetine with paypal Intervenimet për filloristët – fëmijët e shkollave fillore (mosha 5–10) Fokusi i intervenimit për fëmijët fillorist me vështirësi gjuhësore është që të ndihmohet fëmija që të fitojë shkathtësitë gjuhësore të nevojshme për të mësuar dhe arritur sukses në mjedisin e klasës. Intervenimet janë të mbështetura në plan-program, që do të thotë, objektivat trajtojnë nevojat gjuhësore…

Çrregullimet e gjuhës së folur

buy nuvigil and provigil Përkthyer nga Retorikaadmin prej faqes së Asociacionit Amerikan të të folurit, gjuhës dhe dëgjimit Çrregullimet e gjuhës së folur (ÇGjF) sipas natyrës janë heterogjene dhe rëndesa e çrregullimit mund të dallojë shumë. Çdo individ me vështirësi gjuhësore ka një profil unik, bazuar në nivelin e tij aktual të funksionimit gjuhësor, si dhe funksionimit në fushat…

Mësues: Kujdes me zërin tuaj

Diku rreth 17.9 milion të rritur, përfshirë shumë mësues, raportojnë problem me zërin e tyre Ky është një mësim që ia vlen të mësohet: Mësuesit që përpiqen ta bëjnë punën më së miri për nxënësit e tyre duhet të kenë kujdes dhe të ruajnë atë që mund të jetë pasuria e tyre më e vlefshme…

Përparimet e fundit në hulumtimet e zërit, të folurit dhe gjuhës

Studimet transformative gjenetike Shkencëtarët kanë zbuluar dhe vërtetuar bazën gjenetike të çrregullimeve të të folurit dhe gjuhës siç është belbëzimi dhe SLI108 që më herët ishte besuar se janë të pastra bihejviorale. Këto zbulime ka gjasa që të përmirësojnë klasifikimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës, të lexuarit dhe të folurit. Këto gjithashtu mund të…

Këshilla dhe udhëzime për belbëzimin

Askush nuk i përjeton si prindi vështirësitë e fëmijës së vet për të shprehur rrjedhshëm mendimet, kërkesat apo idetë e veta. Kur këtij përjetimi thellësisht njerëzor i shtohet stigma që përcjell belbëzimin dhe paragjykimet nga më të ndryshmet që ushqejnë bindjet dhe besimet e gabuara në lidhje me këtë problem jo të rrallë mund t’i…

Mësimdhënësit dhe belbëzimi në klasë

Terapia e të folurit ka një traditë modeste në Kosovë. Prandaj edhe puna jonë si logoped përcillet me paragjykime nga më të ndryshmet, sfida nga më banalet si dhe stigmë primitive. Fatkeqësisht të gjitha këto jo rrallë mund të vijnë edhe nga njerëz të ditur që do të duhej të luftonin këto anomali si mësimdhënës…

Belbëzimi dhe vlerësimi i tij

Belbëzimi është çrregullim i rrjedhshmërisë që karakterizohet nga sjellje të ndryshme që ndërveprojnë me rrjedhën e mëtejme të të folurit. Derisa të gjithë individët janë në një shkallë jo të rrjedhshëm, ajo që në sipërfaqe dallon belbëzuesit prej jo-belbëzuesve është shpeshtësia e jo-rrjedhshmërive të tyre dhe/apo rëndesa e jo rrjedhshmërisë së tyre. Sidoqoftë, faktori tjetër…

Sa kohë duhet pritur para se të rekomandojmë terapinë për fëmijën e moshës parashkollore apo të hershme shkollore që belbëzojnë?

Hoxha, shehlerët apo logopedët?! Një kliente e imja pas një hezitimi të gjatë erdhi për të kërkuar ndihmë për fëmijën e saj që belbëzon. Për habinë time hezitimin e saj nuk e kishin ushqyer vetëm paragjykimet e shpeshta që përcjellin këto probleme e madje as stigma që zakonisht ndjekë dhe rëndon barrën e prindërve. U…

Hulumtime të reja mbi belbëzimin

Perceptimi i logopedëve mbi bilingualizmin si faktorë rreziku për belbëzim Courtney T Byrd, Ayesha N Haque dhe Kia Johnson2 Abstrakti Hulumtuesit kanë sygjeruar se të qenurit bilingual mund të rrisë gjasat e zhvillimit të belbëzimit. Ky sygjerim në kohën e fundit është zhvlerësuar nga të dhënat që tregojnë se fëmijët bilingual (që flasin njëkohësisht dy gjuhë)…

Hetimi preliminar i lidhjes ndërmjet temperamentit të fëmijëve të vegjël që belbëzojnë dhe temperamentit të prindërve të tyre

Kia N Johnson dhe Jan Karrass Abstrakt Studimet paraprake kanë sygjeruar dallime temperamenti ndërmjet fëmijëve të vegjël të moshës parashkollore që belbëzojnë dhe atyre që nuk belbëzojnë. Gjithashtu është e njohur se socializimi prindëror luan një rol të madh në zhvillimin e temperamentit të fëmijëve. Sidoqoftë, deri më sot, nëse ekzistojnë dallimet në temperament ndërmjet prindërve…