Aktivitetet për inkurajimin e zhvillimit të të folurit dhe gjuhës

Përditë e më shumë fëmijë kanë probleme të të folurit dhe gjuhës. Në mungesë të një studimi shkencor të dizajnuar mirë na mbetet të hamendësojmë se një nga shkaqet kryesore, të paktën bazuar në klientët tanë, është mungesa e komunikimit të mirëfilltë me fëmijë. Jeta dinamike që nuk premton kohë të mjaftueshme për t’i kushtuar…

Si të fuqizoni zhvillimin e komunikimit të fëmijës suaj

Uluni poshtë, uluni poshtë! Nuk mund ta them mjaftueshëm këtë! Fëmijët tuaj janë të vegjël! Uluni në nivelin e tyre në çdo mënyrë. Bjerni në nivelin e syve të tyre DHE nivelin e tyre zhvillimorë. Duke u ulur në nivelin e syve të tyre, ju mund të siguroheni që të krijoni kontakt të mirë me sy…

Problemet e gjuhës

Neglizhimi në mirëbesim apo nga mosdija, stigma dhe paragjykimi i ushqyer me traditën dhe kulturën individuale dhe komunitare, mungesa e mbështetjes institucionale dhe profesionale dhe jo rrallë pengesat financiare janë arsyet që prindërit injorojnë problemet e gjuhës së fëmijëve të tyre në vazhdimësi deri sa bëhet tepër vonë për korrigjimin e tyre. Për më keq,…

Këshilla dhe udhëzime për belbëzimin

Askush nuk i përjeton si prindi vështirësitë e fëmijës së vet për të shprehur rrjedhshëm mendimet, kërkesat apo idetë e veta. Kur këtij përjetimi thellësisht njerëzor i shtohet stigma që përcjell belbëzimin dhe paragjykimet nga më të ndryshmet që ushqejnë bindjet dhe besimet e gabuara në lidhje me këtë problem jo të rrallë mund t’i…

Sa kohë duhet pritur para se të rekomandojmë terapinë për fëmijën e moshës parashkollore apo të hershme shkollore që belbëzojnë?

Hoxha, shehlerët apo logopedët?! Një kliente e imja pas një hezitimi të gjatë erdhi për të kërkuar ndihmë për fëmijën e saj që belbëzon. Për habinë time hezitimin e saj nuk e kishin ushqyer vetëm paragjykimet e shpeshta që përcjellin këto probleme e madje as stigma që zakonisht ndjekë dhe rëndon barrën e prindërve. U…

Hulumtime të reja mbi belbëzimin

Perceptimi i logopedëve mbi bilingualizmin si faktorë rreziku për belbëzim Courtney T Byrd, Ayesha N Haque dhe Kia Johnson2 Abstrakti Hulumtuesit kanë sygjeruar se të qenurit bilingual mund të rrisë gjasat e zhvillimit të belbëzimit. Ky sygjerim në kohën e fundit është zhvlerësuar nga të dhënat që tregojnë se fëmijët bilingual (që flasin njëkohësisht dy gjuhë)…

Katër paragjykimet më të shpeshta mbi problemet e të folurit tek fëmijët

Problemet e të folurit janë të shpeshta në fëmijërinë e hershme. Shpeshtësia e çrregullimeve të të folurit (d.t.th. çrregullimet e artikulimit apo fonologjike) në fëmijët e vegjël është 8 – 9 % (ShBA). Deri në klasën e parë, pothuajse 5% të fëmijëve kanë çrregullim të dukshëm të të folurit, përfshirë belbëzimin, çrregullimet e tingujve të…

Çrregullimet e përpunimit dëgjimorë tek fëmijët

Janë aq të shëndoshë dhe të bukur, aq të dëgjueshëm, aq të edukuar dhe megjithatë kanë probleme në të mësuar. “Të gjitha kushtet i ka dhe nuk i mungon asnjë gjë, por me mësime nuk di pse po ka probleme.” – thotë nëna e brengosur. “Për dallim nga G. (vajza të cilën e sjell për…

Hulumtimet për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për pacientët me goditje në tru

Spitali Tauranga është njëri nga dy spitalet e Zelandës së Re që merrë pjesë në një nga eksperimentet më të mëdha klinike  Austral-aziatike të dizajnuara për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për njerëzit që shërohen prej insultit cerebral (goditjes në tru). Studimi Rehabilitimi shumë i hershëm të folurit (Very Early Rehabilitation in Speech –…