Krejt kjo ka të bëjë me …gjuhën: Si mund të shkaktojnë deficit akademik serioz simptomat subtile

buy cheap Seroquel online free consult Shkruar nga  Tatyana Elleseff Përkthyer nga RetorikaAdmin   Skenari: Leni është një nxënës 7 vjeç i klasës së dytë që ka vështirësi në shkrim-lexim në klasë. Ai është shumë i mençur dhe ka një IQ (koeficient intelegjence) me mesatare të lartë, megjithëse kur flet shpesh nuk mund të shprehet qartë për të tjerët për shkak…

http://kootenayhomes.com/our-agents/jody-audia-realtor/?showposts=24