Sa kohë duhet pritur para se të rekomandojmë terapinë për fëmijën e moshës parashkollore apo të hershme shkollore që belbëzojnë?

Hoxha, shehlerët apo logopedët?! Një kliente e imja pas një hezitimi të gjatë erdhi për të kërkuar ndihmë për fëmijën e saj që belbëzon. Për habinë time hezitimin e saj nuk e kishin ushqyer vetëm paragjykimet e shpeshta që përcjellin këto probleme e madje as stigma që zakonisht ndjekë dhe rëndon barrën e prindërve. U…

Hulumtime të reja mbi belbëzimin

Perceptimi i logopedëve mbi bilingualizmin si faktorë rreziku për belbëzim Courtney T Byrd, Ayesha N Haque dhe Kia Johnson2 Abstrakti Hulumtuesit kanë sygjeruar se të qenurit bilingual mund të rrisë gjasat e zhvillimit të belbëzimit. Ky sygjerim në kohën e fundit është zhvlerësuar nga të dhënat që tregojnë se fëmijët bilingual (që flasin njëkohësisht dy gjuhë)…

Hetimi preliminar i lidhjes ndërmjet temperamentit të fëmijëve të vegjël që belbëzojnë dhe temperamentit të prindërve të tyre

Kia N Johnson dhe Jan Karrass Abstrakt Studimet paraprake kanë sygjeruar dallime temperamenti ndërmjet fëmijëve të vegjël të moshës parashkollore që belbëzojnë dhe atyre që nuk belbëzojnë. Gjithashtu është e njohur se socializimi prindëror luan një rol të madh në zhvillimin e temperamentit të fëmijëve. Sidoqoftë, deri më sot, nëse ekzistojnë dallimet në temperament ndërmjet prindërve…

Mësimdhënësit dhe logopedët: këshilla për bashkëpunim efektiv

Nga Maureen Wilson Në ditët e sotme, ju do të gjeni të paktën një fëmijë në secilën klasë që është duke marrë shërbimet terapeutike të të folurit dhe gjuhës në një formë. Kjo do të thotë se ju, si mësimdhënës sigurisht do të keni një lloj komunikimi me logopedin e shkollës. Në të kaluarën, logopedët…

Katër paragjykimet më të shpeshta mbi problemet e të folurit tek fëmijët

Problemet e të folurit janë të shpeshta në fëmijërinë e hershme. Shpeshtësia e çrregullimeve të të folurit (d.t.th. çrregullimet e artikulimit apo fonologjike) në fëmijët e vegjël është 8 – 9 % (ShBA). Deri në klasën e parë, pothuajse 5% të fëmijëve kanë çrregullim të dukshëm të të folurit, përfshirë belbëzimin, çrregullimet e tingujve të…

Çrregullimet e përpunimit dëgjimorë tek fëmijët

Janë aq të shëndoshë dhe të bukur, aq të dëgjueshëm, aq të edukuar dhe megjithatë kanë probleme në të mësuar. “Të gjitha kushtet i ka dhe nuk i mungon asnjë gjë, por me mësime nuk di pse po ka probleme.” – thotë nëna e brengosur. “Për dallim nga G. (vajza të cilën e sjell për…

Hulumtimet për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për pacientët me goditje në tru

Spitali Tauranga është njëri nga dy spitalet e Zelandës së Re që merrë pjesë në një nga eksperimentet më të mëdha klinike  Austral-aziatike të dizajnuara për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për njerëzit që shërohen prej insultit cerebral (goditjes në tru). Studimi Rehabilitimi shumë i hershëm të folurit (Very Early Rehabilitation in Speech –…