Sa kohë duhet pritur para se të rekomandojmë terapinë për fëmijën e moshës parashkollore apo të hershme shkollore që belbëzojnë?

buy the stars lyrics Hoxha, shehlerët apo logopedët?! Një kliente e imja pas një hezitimi të gjatë erdhi për të kërkuar ndihmë për fëmijën e saj që belbëzon. Për habinë time hezitimin e saj nuk e kishin ushqyer vetëm paragjykimet e shpeshta që përcjellin këto probleme e madje as stigma që zakonisht ndjekë dhe rëndon barrën e prindërve. U…

Hulumtime të reja mbi belbëzimin

see Perceptimi i logopedëve mbi bilingualizmin si faktorë rreziku për belbëzim Courtney T Byrd, Ayesha N Haque dhe Kia Johnson2 Abstrakti Hulumtuesit kanë sygjeruar se të qenurit bilingual mund të rrisë gjasat e zhvillimit të belbëzimit. Ky sygjerim në kohën e fundit është zhvlerësuar nga të dhënat që tregojnë se fëmijët bilingual (që flasin njëkohësisht dy gjuhë)…

Hetimi preliminar i lidhjes ndërmjet temperamentit të fëmijëve të vegjël që belbëzojnë dhe temperamentit të prindërve të tyre

Kia N Johnson dhe Jan Karrass Abstrakt Studimet paraprake kanë sygjeruar dallime temperamenti ndërmjet fëmijëve të vegjël të moshës parashkollore që belbëzojnë dhe atyre që nuk belbëzojnë. Gjithashtu është e njohur se socializimi prindëror luan një rol të madh në zhvillimin e temperamentit të fëmijëve. Sidoqoftë, deri më sot, nëse ekzistojnë dallimet në temperament ndërmjet prindërve…

Katër paragjykimet më të shpeshta mbi problemet e të folurit tek fëmijët

Problemet e të folurit janë të shpeshta në fëmijërinë e hershme. Shpeshtësia e çrregullimeve të të folurit (d.t.th. çrregullimet e artikulimit apo fonologjike) në fëmijët e vegjël është 8 – 9 % (ShBA). Deri në klasën e parë, pothuajse 5% të fëmijëve kanë çrregullim të dukshëm të të folurit, përfshirë belbëzimin, çrregullimet e tingujve të…

Çrregullimet e përpunimit dëgjimorë tek fëmijët

Janë aq të shëndoshë dhe të bukur, aq të dëgjueshëm, aq të edukuar dhe megjithatë kanë probleme në të mësuar. “Të gjitha kushtet i ka dhe nuk i mungon asnjë gjë, por me mësime nuk di pse po ka probleme.” – thotë nëna e brengosur. “Për dallim nga G. (vajza të cilën e sjell për…

Hulumtimet për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për pacientët me goditje në tru

Spitali Tauranga është njëri nga dy spitalet e Zelandës së Re që merrë pjesë në një nga eksperimentet më të mëdha klinike  Austral-aziatike të dizajnuara për përmirësimin e rehabilitimit të të folurit për njerëzit që shërohen prej insultit cerebral (goditjes në tru). Studimi Rehabilitimi shumë i hershëm të folurit (Very Early Rehabilitation in Speech –…