Udhëzues i terapisë për afazi

Autor: G. Albyn Davis, Ph.D., CCC-SLP Ekzistojnë dy kategori të përgjithshme të terapive dhe shumica e klinicistëve përdorin që të dyja: Terapitë e bazuara në dëmtim që kanë për synim përmirësimin e funksioneve gjuhësore dhe përbëhen nga procedurat në të cilat klinicisti në mënyrë të drejtpërdrejtë stimulon shkathtësitë specifike të dëgjimit, të folurit, të leximit…

Ndërgjegjësimi fonologjik

Ndërgjegjësimi fonologjik është një grup shkathtësish që fëmijët në mënyrë tipike i zhvillojnë në moshën parashkollore si shkathtësi para leximi. Këtu përfshihen shkathtësitë kur fëmija fillon të kuptojë se si bëhen fjalët nga tingujt e veçantë dhe se si ata tinguj mund të manipulohen dhe ndryshohen për të krijuar fjalë të ndryshme. Gjatë kësaj faze, fëmijët ndërgjegjësohen…

5: Barnat dhe shtesat

Nga Thomas David Kehoe, pronarë i Casa Futura Technologies dhe Anëtarë i American Speech-Language Hearing Association; Përkthyer nga Retorikaadmin Në këtë kapitull ne do të shohim sërish dopaminen dhe neurotransmetuesit tjerë. Tiamina (Vitamina B-1) dhe Magnezi Dy studime sygjerojnë se tiamina (vitamina B-1) mund të zvogëlojë belbëzimin. Studimi i vitit 1951 i fëmijëve kishte gjetur rezultate të…

4: Përtej terapisë së formësimit të të folurit

Nga Thomas David Kehoe, pronarë i Casa Futura Technologies dhe Anëtarë i American Speech-Language Hearing Association; Përkthyer nga Retorikaadmin Në këtë kapitull, do të shohim se si të mësuarit dhe kontrolli motorik mund ta bëjnë të folurit e rrjedhshëm automatik dhe të lehtë. Çdo trajner sporti dhe terapeut fizik përdorë këto teknika, por vetëm disa logoped i…

3: Frika dhe ankthet e lidhura me të folurit

Nga Thomas David Kehoe, pronarë i Casa Futura Technologies dhe Anëtarë i American Speech-Language Hearing Association; Përkthyer nga Retorikaadmin Në këtë kapitull do të shohim dopaminen dhe lidhjet e saj me stresin si dhe frikën dhe ankthet e lidhura me të folurit. Dopamina Dopamina është një neurotransmetues i lidhur me sjelljen e motivuar me shpërblim, kontrollin motorik…