#2: Përgjigja e ndryshuar dëgjimore

Nga Thomas David Kehoe, pronarë i Casa Futura Technologies dhe Anëtarë i American Speech-Language Hearing Association; Përkthyer nga Retorikaadmin Në këtë seksion do të shohim përpunimin pamjaftueshëm aktiv dëgjimorë dhe trajtimin e tij me pajisje për përgjigje të ndryshuar dëgjimore. Përpunimi pamjaftueshëm aktiv dëgjimorë A keni vështirësi për të dëgjuar njerëzit në restorante të zhurmshme? A ju…

Pesë mënyra për të ndërprerë belbëzimin

Një libër elektronik shumë praktik i shkruar nga Thomas David Kehoe, pronarë i Casa Futura Technologies dhe Anëtarë i American Speech-Language Hearing Association Përktheu Retorikaadmin. “Pyetja “Si e zvogëloj belbëzimin tim” në Quora më inspirojë që të shkruajë këtë libër. Pyetja ka më shumë se njëqind përgjigje, shumica të gjata dhe të shkruara me kujdes, me plot detaje…

Belbëzimi në fëmijët nën moshën 6 vjeçare

Belbëzimi tek fëmijët fillon në mënyrë tipike para moshës 6 vjeçare, më së shpeshti në moshën tre vjeçare. Ndryshe nga shumë çrregullime të tjera të të folurit dhe gjuhës në atë moshë, ky fillon pas një periudhe të zhvillimit normal të të folurit dhe gjuhës. Kjo mund ta bëjë paraqitjen e belbëzimit veçanërisht shqetësues për…

Çrregullimet zhvillimore të gjuhës: gjendjet më të shpeshta të fëmijërisë për të cilat nuk keni dëgjuar kurrë

22 Shtator 2017 Profesor Courtenay Norbury demistifikon paragjykimet e shpeshta në lidhje me fëmijët mbi këtë gjendje pak të njohur dhe dobët të kuptuar Çrregullimi zhvillimor i gjuhës (ÇZhGj) është diagnostikuar kur fëmija dështon që të fitojë gjuhën vetjake për arsye të paqarta. Kjo ka për pasojë fëmijën që ka vështirësi për të kuptuar atë që…

Shfrytëzoni kryerjen e detyrave të shtëpisë për t’i mësuar shkathtësitë organizative dhe për të përmirësuar shkathtësitë e mësimit

Në vazhdim të serisë së shkrimeve në lidhje me mbështetjen që duhet ofruar fëmijëve në kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe përfitimet e mundshme nga realizimi i tyre në mënyrën më të mirë po iu sjellim disa këshilla lidhur me mundësinë që ky aktivitet të shfrytëzohet për mësimin dhe përvetësimin e shkathtësive organizative dhe të…

Lojëra vet-rregulluese për fëmijë

Dikur edhe loja ishte ndryshe. Tani pajisjet elektronike kanë bastarduar edhe lojën. Këto pajisje kanë vrarë gjithçka fizike në lojë, duke rrezikuar shndërrimin e fëmijëve tanë në thasë të vegjël mishi, pa emocion në sytë e tyre, pa ndjenja entuziazmi, ngazëllimi e gëzimi që të sjell loja, që të nxjerrë djersën. Sofistikimi dhe tjetërsimi i…

Bëjeni kryerjen e detyrave të shtëpisë prioritet të lartë

Bëjeni të qartë se ju prisni që fëmija juaj të kryejë detyrat e shtëpisë mirë. Krijoni një rutinë të mësimit: fëmijët duhet të krijojnë shprehin e mësimit, në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend çdo ditë. Fëmijët dhe prindërit duhet të vendosin së bashku, për angazhimet familjare dhe shfaqjet e preferuara në TV si…

Problemet e gëlltitjes – Disfagia

Një problem me të cilin si logoped do të përballemi në vazhdimësi është edhe gëlltitja e vështirësuar. Puna e përbashkët dhe koordinimi i vazhdueshëm me specialist të ORL-së është jo vetëm e dëshirueshme por edhe e domosdoshme për suksesin e trajtimit. Gjendjet e ndryshme neurologjike mund të shkaktojnë vështirësi të gëlltitjes si rezultat i dëmtimit…