Cilat janë disa nga metodat që përdoren në terapinë e të folurit?

Ekzistojnë shumë metoda të ndryshme që përdoren nga terapeutët e të folurit. Metoda e përdorur varet nga sfida e caktuar e të folurit apo gjuhës. Për problemet e artikulimit, për shembull, mund të punojmë “brenda gojës” me përdorimin e shkopinjve Popsicle, gishtërinjve, bilbilave, ‘speech buddies’ dhe artikujve tjerë që mund të ndihmojnë fëmijën që të…

ÇKA BËNË TERAPEUTI I TË FOLURIT DHE GJUHËS?

☛ofron trajtim për përmirësimin e jetës, përkrahjen dhe kujdesin për fëmijë dhe të rritur që kanë vështirësi me komunikim, ushqyerje, pirje apo gëlltitje. ☛ vlerëson dhe trajton problemet e të folurit, gjuhës dhe komunikimit në njerëzit e të gjitha moshave për t’i ndihmuar ata që të komunikojnë më mirë. Ata gjithashtu vlerësojnë, trajtojnë dhe zhvillojnë planet…

Puna e Logopedit!

Terapia e të folurit dhe gjuhës ofron trajtimin, përkrahjen dhe kujdesin për fëmijë dhe të rritur që kanë vështirësi me komunikimin, apo ushqyerjen dhe pirjen. Ne (terapeutët e të folurit dhe të gjuhës (TFGj)) jemi profesioniste shëndetësorë përkrahës dhe punojmë me prindër, kujdestarë dhe profesionistë të tjerë siç janë mësuesit, infermieret, terapeutët profesional dhe mjekët.…